معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

دومین شب مراسم عزداری و سینه زنی و نوحه سرایی در خوابگاه دانشجویی طرشت بعد از نماز مغرب و عشاء در نمازخانه این خوابگاه و با استفبال پرشور دانشجویان برگزار گردید.

photo_2018-02-18_15-31-18 photo_2018-02-18_15-31-22 photo_2018-02-18_15-31-37