معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

این هفته معاونت فرهنگی و اجتماعی نیز برنامه های متنوعی و متفاوتی برگزار نمود. در روز دوشنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه میزبان حضرت حجه الاسلام و المسلمین حاج آقای فاطمی صفت بود. که به روال هفته های گذشته گنجینه معارف اسلامی را در دو دوره آموزشی تحت عنوان رابطه قرآن با علوم و مکارم الاخلاق را برای اساتید و دانشجویان شرح دادند.

از آن طرف در دانشکده معماری و شهرسازی در ۱۲ اردیبهشت ماه حلقه علمی آقای دکتر مظلوم با عنوان «چرا بحث ایمنی در پروژه های عمرانی مهم است؟» با حضور دانشجویان مشتاق برگزار گردید.

photo_2017-05-09_13-41-37 photo_2017-05-09_13-41-42 photo_2017-05-09_13-41-45 photo_2017-05-09_13-41-49 photo_2017-05-09_13-41-53