معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

به منظور ثبت نام دوره جدید اردوی جهادی و ارائه دست آوردهای اردوهای سالیان گذشته نمایشگاهی در کوچه نمازخانه دانشگاه به همت بسیج دانشجویی برگزار گردید. این نمایشگاه از روز ۲۸ بهمن لغایت ۵ اسفند برگزار می گردد و پذیرای مراجعه کنندگان جهت بازدید و ثبت در اردوی سال ۱۳۹۷ خواهد بود.