معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

انجمن علمی دانشجویی زبان انگلیسی در راستای ترویج مهارت های معلمی و تولید علم برنامه هفتگی خویش را با عنوان جلسات بحث آزاد به زبان انگلیسی را برگزار می کند. این جلسات در روزهای یکشنبه هر هفته از ۲۹ بهمن آغاز و تا ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ ادامه می یابد.

علاقمندان می توانند به کلاس ۱۰۹ دانشکده علوم انسانی بعد از اقامه نماز مراجعه نمایند.