معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

انجمن علمی دانشجویی رباتیک در روز یکشنبه مورخ ۲۹ بهمن سال جاری جلسه معارفه و جذب اعضاء جدید خود را برای تیم کواد کوپتر برگزار می کند. این جلسه از ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه در سالن کنفرانس دانشکده مهندسی برق برگزار می گردد و شرکت برای عموم آزاد می باشد. سخنران این جلسه آقای دکتر نکوکار مدیر گروه کنترل می باشد که مسئولیت پروژه را عهده دار هستند.