معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

روز پنج شنبه مورخ ۲۶ بهمن شاهد سومین اردوی معاونت فرهنگی و اجتماعی بود. این اردو را مسئولین بسیج دانشجویی به منظور زیارت حرم حضرت معصومه (س) را برای دانشجویان جدید الورود برگزار نمودند. وسیله ایاب و ذهاب قطار پیش بینی شده بود که این اردو از پنج شنبه ۲۶ بهمن تا جمعه ۲۷ بهمن برگزار گردید و ۱۲۰ نفر از دانشجویان پسر،  شب را در شهر مقدس قم اقامت نمودند.

photo_2018-02-17_15-21-11