معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

روز پنجشنبه مورخ ۲۶ بهمن ماه دومین اردوی معاونت فرهنگی و اجتماعی ولی برای دانشجویان دختر برگزار گردید. کانون گردشگری هدف از برگزاری این اردو را پر نمودن اوقات فراغت دانشجویان دختر اعلام نمود . این اردو با شرکت ۳۷ نفر از دانشجویان دختر و به مقصد ارتفاعات توچال برگزار گردید و دانشجویان در بازگشت نهار خویش را در دانشگاه صرف کردند.

photo_2018-02-17_13-07-20 photo_2018-02-17_13-07-37 photo_2018-02-17_13-17-17 photo_2018-02-17_13-17-21