معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

اردوی برج میلاد برای دانشجویان پسر دانشگاه برگزار گردید. این اردو در روز پنج شنبه مورخ ۲۶ بهمن ماه و از ساعت ۸ لغایت ۱۲ به سرپرستی آقای حقی و با شرکت ۳۷ نفر از دانشجویان و با هدف پر نمودن اوقات فراغت برگزار گردید.

photo_2018-02-17_13-05-54 photo_2018-02-17_13-06-08 photo_2018-02-17_13-10-54 photo_2018-02-17_13-11-05