معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود

 مسابقات منطقه ای سازه نجات تخم مرغ

 مسابقات منطقه ای سازه نجات تخم مرغ از روز یکشنبه مورخ ۱۸ آذرماه در دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه آغاز گردید. در این مرحله ۶۸ تیم از دانشگاه های منطقه یک کشوری شرکت نموده اند. داروی این دوره از مسابقات بر عهده دکتر وفایی مهر استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و دکتر رهایی و سرکار خانم دکتر آزاد استاد دانشگاه  شهید رجائی می باشد. این مسابقه تا روز سه شنبه مورخ ۲۰ آذر ماه ادامه می یابد.

photo_2018-12-10_12-14-03 photo_2018-12-10_12-15-36 photo_2018-12-10_12-15-39