معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

در روز یکشنبه مورخ ۱۱ آذر ماه جلسه شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی عمران با حضور ۶ نفر از اعضاء در محل جدید برگزار گردید. در این جلسه برنامه های انجمن علمی برای هفته پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که از مقامات ذیصلاح دانشگاه برای برگزاری سمینار بهسازی لرزه ای و بازدید از مرکز تحقیقات آب موجزهای لازم کسب گردد.

در این جلسه همچنین در مورد وظایف هر یک از اعضاء شورای مرکزی انجمن تبادل نظر و گردید. و در انتها در مورد انتشار شماره جدید نشریه انجمن (پیک عمران) برنامه­ریزی به عمل آمد.

لازم به ذکر است که دفتر انجمن علمی عمران در طبقه سوم دانشکده قرار داشت که به منظور سهولت دسترسی مراجعان به طبقه ۲- منتقل گردید.