معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

انجمن علمی دانشجویی برق کارگاه یک روزه مقاله نویسی (طراحی اشکال با اتوکد) را در سالن کنفرانس دانشکده مهندسی برق برگزار نمود. هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی دانشجویان رشته کارشناسی برق با روند طراحی شکل ها و نمادها در مقالات علمی با استفاده از نرم افزار اتوکد بوده است. مدرس این دوره دکتر قندهاری رئیس دانشکده و استادیار گروه قدرت بودند. این برنامه از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۰ آذر برگزار گردید