معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

انجمن علمی دانشجویی عمران دوره متره و برآورد پروژه را برگزار می کند. این دوره به مدرسی خانم مهندس فرزانه گودرزی برگزار می گردد و مهلت ثبت نام در این دوره تا ۲۰ بهمن ماه سال جاری تعیین شده است و علاقمندان می توانند به دفتر این انجمن در دانشکده مهندسی عمران مراجعه نمایند.

برخی از سرفصل های این دوره عبارتند از:

  • تعریف پروژه
  • روش های محاسبات حجم عملیات خاکی
  • هزینه قالب، شالوده، ستون، سقف و…
  • محاسبه میلگرد کل ساختمان
  • بتن درجا
  • کارهای فولادی سنگین
  • آجرکاری، جداول بتنی و…
  • تعدیل

photo_2018-02-09_20-44-40