معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

امسال دانشگاه اصفهان میزبان یازدهمین دوره جشنواره ملی حرکت -جشنواره ای که در آن دست آوردهای انجمن های علمی دانشجویان سراسر کشور ارائه می گردد- بود. دانشگاه شهید رجایی نیز امسال با ۳ انجمن در این جشنواره شرکت نمود. این جشنواره از ۴ آذر لغایت ۸ آذر برگزار گردید که در روز اخر که با حضور دکتر غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید انجمن علمی دانشجویی برق دانشگاه موفق شد در میان دانشگاه های سراسر کشور در بخش محتوای دیجتال فنی مهندسی توانست رتبه شایسته تقدیر را کسب نماید و از وزیر علوم تحقیقات و فناوری لوح سپاس دریافت نماید.

photo_2018-12-02_17-27-59