معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

نمایشگاه خانه نشریات در روز دوشنبه مورخ ۵ آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه های دانشگاه و با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی و جمعی از شخصیت های دانشگاهی و فعال در حوزه نشریات در ساعت ۱۳ افتتاح گردید.

در این نمایشگاه در حدود ۱۵ نشریه از نشریات دانشگاهی در قالب ۱۴ غرفه شرکت نموده اند. این نمایشگاه تا ۷ آذر ادامه دارد.

photo_2018-11-27_10-30-41 photo_2018-11-27_10-30-56