معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

به منظور پر کردن اوقات فراغت دانشجویان و ایجاد فضای شاد و مفرح برای آنها معاونت فرهنگی و اجتماعی اردوی دهکده پارک آبی پارس را برگزار نمود. این اردو در دو نوبت مجزا و در طی دو روز مختلف برگزار گردید. برای روز اول (اول آذر ماه) دختران و برای روز دوم (دوم آذر ماه) پسران در این اردو شرکت نموده اند.

photo_2018-11-24_10-00-25