معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

به مناسبت هفته کتاب، کانون دبیران جوان برنامه ای را تدارک دیده بود. خانم شهمیرزادی دبیر کانون در این رابطه اعلام نمود که در این برنامه از دو کتاب قورباغه را بخور و پنیر من کجا است آزمونی به عمل خواهد آمد. وی دلیل انتخاب این کتاب ها را علاوه بر پرفروش بودن آنها ارائه روشها و متدهای جدید موفقیت و چگونگی رسیدن به هدف اعلام نمود.

این آزمون در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۲۱ و ۲۲ آبان برگزار گردید.

photo_2018-11-21_11-40-33 photo_2018-11-21_11-41-58 photo_2018-11-21_11-42-06