معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود

دومین جلسه دورهمی شعر و کتاب

دومین هفته دورهمی شعر و کتاب کانون شعر و ادب برگزار گردید. هدف این برنامه خواندن یک کتاب توسط یک دانشجو و ارائه چکیده ای از آن به سایر شرکت کنندگان در این برنامه بوده است. این برنامه در روز دوشنبه مورخ ۲۸ آبان از ساعت ۱۲:۱۵ دقیقه لغایت ۱۳:۴۵ دقیقه در سالن جلسات اداره فرهنگی و فوق برنامه برگزار گردید. در این برنامه کتاب های چند روایت معتبر، سمفنونی مردگان، مرغ عشق میان دندان های تو، مانیفست یک فنمیست، جنس ضعیف و… مطرح گردید. دست اندرکاران برنامه اعلام نموده اند که از هفته های آینده خلاصه ای این کتاب ها را در سایت معاونت فرهنگی برای استفاده عموم دانشگاهیان قرار خواهند داد.

photo_2018-11-20_10-02-21