معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود

انجمن علمی معماری با هدف آشنایی دانشجویان این انجمن با نحوه ارائه کار و تحویل رزومه تصویری همایش علمی پورتفولیو در روز ۳۰ آبان از ساعت ۱۲ لغایت ۱۴ در سالن علامه جعفری برگزار می کند. در این همایش کاربردی آقای مهندس علی نظری نحوه کار با پورتفولیو را به صورت عملی برای دانشجویان ارائه خواهد نمود.