معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی شماره هشتاد و ششم نشریه خویش را به نام حیات منتشر کرد. این شماره به صورت ویژه در رابطه با دانشجویان جدید الورود می باشد که از بهمن ماه سال جاری ترم تحصیلی و به دنبال آن سال تحصیلی خویش را به مدت ۱۴۶۱ آغاز می نمایند.

علاقمندان می توانند از اینجا این شماره را دانلود نمایند.

نشریه-شماره-86حیات.pdf (40 دانلود ها)

 

photo_2018-02-09_20-34-32