معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

هم زمان با اغاز ربیع اول مرحله ملی سی و سومین دوره مسابقات قران کریم دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. در این مسابقات از دانشگاه ما آقای محمدرضا رحیمی موفق گردید برای اولین رتبه اول کشوری را در حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم به دست آورد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی این موفقیت بزرگ را به ایشان و خانواده قرآنی و دانشگاهیان تبریک عرض می  نماید.

photo_2018-11-19_13-57-12 photo_2018-11-19_13-56-14