معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

کاروان اردوی رضوی امروز دوشنبه مورخ ۱۴ آبان ساعت ۱۳:۳۰ به مقصد شهر  ملک آباد نیشابور حرکت نمود. این برنامه به صورت سراسری و در هماهنگی با سایر دانشگاه های کشور انجام می شود و دانشجویان از ۳۵ کیلومتری مشهد و بعد از نماز صبح روز ۱۵ آبان (۲۷ صفر) راهپیمایی خویش را به سمت حرم امام رضا (ع) انجام خواهند داد.

photo_2018-11-05_13-44-44