معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

مراسم تشیع دو شهید گمنام روز سه شنبه مورخ ۱۷ مهر ماه بعد از اقامه نماز ظهر و عصر برگزار گردید.

راوی  این مراسم حاج عظیم ابراهیم پور و مداح سید محمود علوی بودند.

photo_2018-10-10_15-31-39 photo_2018-10-10_15-22-56