معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

دانشگاه شهید رجائی میزبان اتحادیه انجمن های علمی برق کشور.

اولین نشست اتحادیه انجمن های علمی برق کشور به مدت دو روز و طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۱۱ و ۱۲ مهر ماه در دانشگاه شهید رجائی برگزار می گردد.

شایان ذکر است در نشست اتحادیه های انجمن علمی برق کشور در تابستان جناب آقای خضری دانشجوی دانشگاه شهید رجائی به عنوان دبیر انجمن های علمی برق دانشگاه های تهران و منطقه یک انتخاب گردید.

photo_2018-10-07_12-55-02