معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

ثبت نام کاروان اربعین آغاز گردید. با تمهیدات اتخاذ شده مقرر گردید علاوه بر ثبت نام حضوری در کوچه نمازخانه از طریق فضای مجازی

https://goo.gl/forms/OCqDA2IhD2XOLKeH3

نیز ثبت نام این کاروان انجام شود.

هزینه ثبت نام ۹میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

علاقمندان می توانند از تاریخ ۹ مهر لغایت ۲۰ جهت ثبت نام از دو طریق گفته شده اقدام نمایند.

photo_2018-10-07_10-10-04 photo_2018-10-07_10-11-01