معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

روشنگری جامعه اسلامی دانشجویان در رابطه با موضوع

fatf در نمازجمعه تهران

photo_2018-10-07_10-00-07