معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

مراسم هیئت حسینی
سخنران : سید احمد دارستانی
مداح:مهدی حق پرست
با موضوع وظیفه شیعیان در اربعین
دوشنبه نمارخانه دانشگاه

photo_2018-10-07_08-59-02