معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

اردوهای جهادی تدریس (وتر) در تابستان امسال نیز در حال انجام است. این اردوها به همت جامعه اسلامی دانشجویان در استان های یزد، کرمانشاه و خراسان رضوی برگزار میشود. عکس های زیر نشان دهنده بخشی از این فعالیت در روستای قلعه جوق شهرستان مه ولات استان خراسان رضوی است.

image_2018_9_17-14_46_15_150_vja