معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

بر اساس روال سال های گذشته ، امسال نیز اردوی جهادی تدریس توسط جامعه اسلامی دانشجویان برگزار گردید. با عنایت به مأموریت های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اردوهای جهادی در قالب تدریس برگزار می گردد که امسال نیز ۱۲ گروه جهادی به ۹ استان مختلف کشور اعزام شدند تا به امر تعلیم و تربیت بپردازند.