معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام کرد

تشکیل پنجمین جلسه کمیسیون ماده۱ هیأت ممیزه در سال ۱۳۹۷

پنجمین جلسه کمیسیون ماده ۱ هیأت ممیزه دانشگاه شهید رجائی در روز یکشنبه مورخ ۱۱ شهریور از ساعت ۱۰ لغایت ۱۱:۳۰ در دفتر مسئول محترم نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه و با حضور آقایان حضرت حجه الاسلام و المسلمین فضلعلی مسئول محترم نهاد نمایندگی، دکتر حمید رضا عظمتی ریاست محترم دانشگاه، دکتر روشن احمدی معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر علی پورکمالی معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دکتر عین اله خادمی نماینده محترم هیأت جذب دانشگاه برگزار گردید. در جلسه پرونده های فرهنگی ۱۸ نفر از اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه از دانشکده های مهندسی مکانیک، مهندسی معماری و شهرسازی، مهندسی عمران، مهندسی مواد و فناوری های نوین، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفت .