معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

  سومین مجمع اتحادیه انجمن های علمی معماری مرمت و شهرسازی ایران در روز شنبه مورخ ۱۰ شهریور ماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. هدف از این این گردهمایی تبادل تجربیات و ارائه راهکارهای مناسب برای مشکلات موجود بود. هم چنین در این نشست دبیرهای مناطق نه گانه انتخاب شدند که در این میان دانشگاه شهیدرجائی برای دومین دوره متوالی به عنوان دبیر خانه اتحادیه دانشگاه های منطقه ۱ کشور انتخاب و آقای محمدمهدی معنوی نماینده و دبیر انجمن علمی معماری و شهرسازی دانشگاه به عنوان دبیر انجمن های علمی دانشجویی معماری و شهرسازی منطقه یک کشور انتخاب گردید.

image_2018_9_2-7_57_13_885_eh1