معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

برگزاری نخستین نشست مشترک معاون و مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با معاونان فرهنگی اجتماعی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه های منطقه یک کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی، نخستین نشست مشترک معاون و مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با معاونان فرهنگی اجتماعی و دانشجویی فرهنگی دانشگاه های منطقه یک کشور دوشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

دکتر روشن احمدی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه که در این نشست حضور داشت هدف از برگزاری  این نشست ها را هم افزایی، همفکری و انتقال تجارب به منظور دستیابی به خط مشی و اقدام مناسب برای حل مسائل و مشکلات موجود در دانشگاه ها اعلام کرد.

وی همچنین به طرح رصد و پیمایش اطلاعات اشاره نمود و به نقل از معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم  اعلام کرد که این طرح منجر به درک بیشتر شرایط موجود دانشگاه و اصلاح حرکت های فرهنگی دانشگاه ها شده است. وزیر علوم در ادامه این جلسه به بحث نشاط در دانشگاه و لزوم استفاده از همفکری دانشجویان اشاره نمود و از مسئولان فرهنگی درخواست نمود که برنامه هایی که ارائه می دهند باید پاسخگوی نشاط دانشجویان با هر نوع سلیقه ای باشد.د شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ در پایان با ارائه پیمایش صورت گرفته توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در سطح دانشگاه ها به ارائه تصویری از وضعیت دانشجویان در دانشگاه ها پرداخت و آگاهی از این نتایج را در مدیریت مسائل فرهنگی در دانشگاه اثر گذار دانست.

همچنی دکتر شریعت، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت نیزضمن ابراز خرسندی از توفیق میزبانی نخستین نشست مشترک معاونان فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی فرهنگی گفت: آنچه که باعث قبول این مسئولیت سخت شده، بی تردید دغدغه هایی است که در بین همه ماست.

وی همچنین همدلی، همفکری و همکاری را رمز موفقیت در انجام این وظیفه دانست و گفت: هر چه این امر بهتر صورت گیرد، بی تردید میتوانیم به کسب نتایج بهتر و موفق تر امیدوار باشیم..

1