معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

فراخوان ثبت نام شورای مرکزی کانون های فرهنگی و اجتماعی و انجمن های علمی دانشجویی اعلام گردید. علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به دفاتر انجمن های علمی دانشجویی، دفاتر کانون های فرهنگی و هنری و دانشکده ها و اداره فرهنگی و اجتماعی مراجعه نمایند.