معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود

به مناسبت سالگرد ارتحال ملکواتی امام خمینی (ره) دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیز همگام با سایر اقشار مردم در مراسم تجدید بیعت با آرمان های آن امام راحل (ره) شرکت خواهد نمود. دکتر احمدی سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی با اعلام برگزاری این برنامه از همه اساتید، دانشجویان و کارکنان برای حضور دعوت به عمل آورد.