معاونت فرهنگی و اجتماعی اعلام نمود:

در ماه مبارک رمضان ۱۴۳۹ در تمامی خوابگاه های دانشجویی برنامه افطاری برگزار گردید. در این برنامه دانشجویان مهمان معاونت فرهنگی و اجتماعی بودند و افطار خویش را باز نمودند.