معاونت فرهنگی و اجتماعی:فراخوان دریافت ایده ها و پیشنهادهای خلاق و نوآورانه در زمینه فعالیت های فرهنگی اجتماعی در فضای مجازی

«اهمیت فضای مجازی، به اندازه اهمیت انقلاب است».

مقام معظم رهبری

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و با توجه به موقعیت ایجاد شده فعلی در کشور، در نظر دارد تا ایده ها و پیشنهادهای خلاق و نوآورانه شما را در زمینه فعالیت های فرهنگی اجتماعی در فضای مجازی دریافت کند تا ضمن تحقق عملی این پیشنهادها به بهترین آنها، هدایای ارزنده ای اهدا کند.
از اینرو از کلیه اساتید و همکاران محترم، دانشجویان و دبیران کانون ها و انجمن های گرامی، دعوت به عمل می آید تا در راستای ماموریت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ایده های خود را به آدرس Cultural_Social@sru.ac.ir ارسال فرمایند.

جهت هماهنگی بیشتر، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شماست.