معاونت فرهنگی و اجتماعی:تماشای فیلم رد خون در سینما فلسطین

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد: کانون فیلم و عکس برنامه تماشای فیلم “ردخون”را با حضور تعدادی از دانشجویان برگزار کرد.این نمایش در روز ۲۹ مهر ماه ساعت ۱۳ تا ۱۵ اجرا شد.