معاونت فرهنگی و اجتماعی:بر پایی موکب جاماندگان پیاده روی اربعین

? موکب جاماندگان کربلای دانشگاه شهید رجایی
.معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اعلام کرد:
بسیج_دانشجویی دانشگاه با برپایی موکبی در مسیر پیاده روی روز اربعین در #تهران به پذیرایی از عزاداران حسینی پرداخت.
در این حرکت ارزشمند قریب ۲۰۰۰ بسته صبحانه بین عزاداران توزیع گردید

.