معاونت فرهنگی واجتماعی: برگزاری اردوی پیاده روی طریق رضوی

روز ۴آبان به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی جمعی از دانشجویان  در قالب اردوی  طریق رضوی عازم مشهد مقدس شدند. 

 

 

75da2d6d-1074-40de-80d7-960fef9b7454