معاونت فرهنگی واجتماعی اعلام نمود:

دانشجویان، اساتید و کارکنان در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شرکت نمودند.

photo_2018-11-05_13-40-35