معاونت فرهنگی اجتماعی خبر داد

 لامظاهره کالمشوره

هیچ پشتیبانی مانند مشورت نیست

(امام علی علیه السلام، نهج البلاغه)

 

به گزارش معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه، این معاونت اهتمام دارد در راستای انجام برنامه های کلان دانشگاه و به منظور سهولت و بهینه سازی انجام امور محوله با حضور در جمع همکاران و اعضای هیأت علمی در حوزه های مختلف دانشگاه به صورت تخصصی از خرد جمعی همکاران بهره مند گردد.

بدین منظور، طی نامه شماره ۲۵۴۷۹ مورخ ۲۹/۱۰/۹۸ از مدیران محترم گروه های آموزشی خواسته شده است تا با همراهی و هماهنگی همیشگی خود موجبات این حضور را در یکی از جلسات شورای گروه فراهم سازند.

این برنامه در نظر دارد با هدف آشنایی بیشتر و مذاکره مستقیم با اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه، امکان بهره مندی بهتر از نظرات ارزشمند فرهیختگان محترم را فراهم سازد.

تا در این راستا ضمن خلق همگرایی و هم افزایی بیشتر با اندیشمندان و صاحب نظران حوزه های علمی مختلف موجبات پویایی و نشاط  بیشتر را در برنامه های فرهنگی دانشگاه با استفاده از نظرات وخرد جمعی فراهم سازد.