معاونت دانشجویی گزارش یازدهمین روز مراسم افطاری ساده را در سرای دانشجویی هروی منتشر کرد

گزارش یازدهمین روز مراسم افطاری ساده در سرای دانشجویی هروی:

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی دخترانه هروی یازدهمین مراسم افطاری ساده در یازدهمین روز ماه مبارک رمضان در تاریخ جمعه مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه در این سرا برگزار گردید. در این مراسم علاوه بر افطاری ساده زیارت آل یاسین که برگزار گردید که مورد استقبال دانشجویان واقع گردید.

photo_2019-05-18_08-29-30 photo_2019-05-18_08-29-50 photo_2019-05-18_08-29-55 photo_2019-05-18_08-30-19