معاونت دانشجویی گزارش هشتمین روز مراسم افطاری را در سرای دانشجویی حافظ منتشر کرد:

مراسم افطاری در هشتم رمضان المبارک ۱۴۴۰ در سرای دانشجویی پسرانه حافظ

 : در روز سه شنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه و در روز هشتم ماه مبارک رمضان مراسم افطاری در سرای دانشجویی پسرانه حافظ برگزار گردید. در ابتدا نماز جماعت مغرب و عشاء در محوطه برگزار گردید. همزمان با برگزاری نماز جماعت کارگروه پشتیبانی در نمازخانه در حال تدارک سفره افطاری بودند. پس از نمازجماعت نمازگذاران و سایر دانشجویان در نمازخانه روزه خویش را باز نمودند.

photo_2019-05-15_09-24-35 photo_2019-05-15_08-46-16 photo_2019-05-15_08-46-28 photo_2019-05-15_08-45-49 photo_2019-05-15_08-45-52 photo_2019-05-15_08-45-56 photo_2019-05-15_08-45-59