معاونت دانشجویی گزارش هشتمین روز مراسم افطاری در سرای دانشجویی طرشت را منتشر کرد

گزارش مراسم افطاری روز نهم در سرای دانشجویی پسرانه طرشت

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی پسرانه طرشت مراسم ساده افطاری در روز چهارشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه در محل نمازخانه این سرا برگزار گردید.

photo_2019-05-18_08-26-06 photo_2019-05-18_08-26-12 photo_2019-05-18_08-26-19

  قبل از نماز محفل انس با قرآن کریم برگزار گردید که مباحث آن توسط حجه الاسلام و المسلمنی فاضل ارائه گردید.

photo_2019-05-18_08-26-51