:معاونت دانشجویی گزارش هشتمین روز مراسم افطاری در سرای دانشجویی هروی را منتشر کرد

هشتمین روز مراسم افطاری در سرای دانشجویی دخترانه هروی

:  در ۲۴ اردیبهشت ماه هشتمین روز مراسم افطاری در سرای دانشجویی هروی برگزار گردید. در این مراسم علاوه بر افطاری مراسم سه شنبه های مهدوی نیز برگزار گردید و به شرکت کنندگان  نشانگرهای کتاب اهداء گردید.

photo_2019-05-15_08-46-42 photo_2019-05-15_08-47-07 photo_2019-05-15_08-47-20