معاونت دانشجویی گزارش نهمین روز مراسم افطاری در سرای دانشجویی هروی را منتشر کرد

گزارش نهمین روز مراسم افطاری در سرای دانشجویی دخترانه هروی

: نهمین روز مراسم افطاری ساده در سرای دانشجویی دخترانه هروی در روز چهارشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه برگزار گردید. به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی در این مراسم علاوه بر کمک های معاونت فرهنگی و اجتماعی از کمک ها و نذورات دانشجویان و خیرین برای تهیه افطاری استفاده می شود.

photo_2019-05-18_08-25-18 photo_2019-05-18_08-25-25