معاونت دانشجویی گزارش مختصری از فعالیت های تأسیساتی سرای دانشجویی طرشت را منتشر کرد:

فعالیت های تأسیساتی سرای دانشجویی پسرانه طرشت:

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی طرشت آقای میرزازاده در روز چهارشنبه مورخ اول خرداد ماه این سرا شاهد فعالیت های متنوعی بود.

در ابتدا کولرها سرویس و تعمیر گردید.

photo_2019-05-25_09-49-02

سپس دست شویی ها و روشویی ها که اعلام خرابی شده بود تعمیر شد

photo_2019-05-25_09-49-42 photo_2019-05-25_09-49-55 photo_2019-05-25_09-50-25

لامپ های سوخته شده در راهروها و اتاقها تعویض گردید

photo_2019-05-25_09-50-05

و جک درب ورودی ساختمان سرویس و آماده استفاده شد.

photo_2019-05-25_09-50-17

همچنین محوطه سرا با استفاده از قلم نقاشی و رنگ زیباسازی گردید .

photo_2019-05-25_09-50-32