معاونت دانشجویی گزارش سومین روز بازدید شورای دانشگاه از سرای دانشجویی طرشت را منتشر کرد:

بازدید شورای دانشگاه از سرای دانشجویی پسرانه طرشت

به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی طرشت آقای میرزازاده، شورای دانشگاه در سومین روز بازدید از سراهای دانشجویی روز دوشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۹ مهمان این سرا بودند.در این بازدید آقایان دکتر عظمتی (ریاست دانشگاه) علیایی (مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی) اسماعیل پور (معاون اداری و مالی) پورکمالی (معاون آموزشی) احمدی (معاون فرهنگی و اجتماعی) کداخداپور (رئیس دانشکده مهندسی مکانیک) شاهقلی (معاون دانشکده مهندسی مکانیک) محمدی و مهدی (مدیران گروه آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک) ابراهیم پور (رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر) کلانتری (معاون دانشکده مهندسی کامپیوتر) در سرای دانشجویی طرشت حضور یافتند و مورد استقبال شورای مدیران حوزه معاونت دانشجویی آقایان دکتر طهماسبی پور (معاون دانشجویی) ولیخانی (مدیر امور دانشجویی) حاجی قاسمی (رئیس اداره خوابگاه ها) و میرزازاده سرپرست سرای دانشجویی قرار گرفتند. سرای دانشجویی طرشت بر مبنای سوئیت ساخته شده است . در هر سوئیت علاوه بر امکانات رفاهی و بهداشتی، چندین اتاق وجود دارد. در ابتدا آقای دکتر طهماسبی پور به شورای دانشگاه خیرمقدم عرض نمود و وضعیت و اهمیت سراهای دانشجویی و سرای دانشجویی مطالبی ایراد نمود. هیأت در بدو ورود ابتداء فضاهای عمومی و آشپزخانه و انبار را مورد بررسی قرار دادند تا از نزدیک با فضای خوابگاه آشنا شوند. یادداشت برداری و فهرست برداری گردید تا در برنامه ریزی های بعدی مورد استفاده قرار گیرد. در نمازخانه دانشگاه کارگروه های تخصصی بررسی مسائل دانشجویان خوابگاه تشکیل گردید و دانشجویان و اساتید در کنار هم قرار گرفتند تا مسائل مطرح شده را مورد بررسی قرار دهند.

نماز مغرب و عشاء برگزار گردید. بعد از نماز شورای دانشگاه و شورای مدیران بنا به دعوت دانشجویان در سوئیت ها حضور یافتند تا با مسائل و مشکلات از نزدیک آشنا شوند. بعد از این بازدید که چند ساعت طول کشید و تا نیمه شب ادامه یافت در ساعت ۲۴ شام دانشجویی را میل کردند و پس از خداقوت از دانشجویان و کارکنان خوابگاه خداحافظی نمودند.

img_20190430_105605_467

img_20190430_105552_783 img_20190430_105557_697 img_20190430_105559_839 img_20190430_105607_182 img_20190430_105609_688 img_20190430_105619_857 img_20190430_105621_777 img_20190430_105624_086 img_20190430_105625_911 img_20190430_105630_391 img_20190430_105632_290 img_20190430_105643_061 img_20190430_105644_948 img_20190430_105655_130