معاونت دانشجویی دومین بخش گزارش سومین روز بازديد دوره اي از سراهاي دانشجويي را منتشر نمود:

بازديد شوراي مديران معاونت دانشجويي از سراي دانشجويي پسرانه اختياريه

با هدف رسيدگي به وضعيت اقامتي دانشجويان در سراهاي دانشجويي چهارمين بازديد دوره­اي در روز دوشنبه مورخ ۲۶ فروردين از سراي دانشجويي اختياريه برگزار گرديد.  در اين بازديد كه از ساعت ۲۰:۴۵ تا ۲۲:۴۵ انجام گرفت، دانشجويان در نمازخانه سرا حاضر شده بودند و درخواست ها و مشكلات و پيشنهادهاي خويش را ارائه دادند. مهم ترين مطلبي كه اشاره نمودند درخواست برقراري اينترنت بود كه تاكنون بنا به مشكلات فني هنوز در خوابگاه داير نشده بود. هم چنين ترميم اسفالت خوابگاه از دیگر درخواست های دانشجویان بود. در اين بازديد و ديدار صميمي معاون محترم دانشجويي آقاي دكتر طهماسبي پور و مدير محترم دانشجويي آقاي وليخاني و رئيس اداره خوابگاه ها آقاي حاجي قاسمي به اتفاق سرپرست محترم خوابگاه آقاي دكتر حسين نژاد حاضر بودند و با روي باز و گشاده درخواست هاي دانشجويان شنيدند. دانشجوياني كه براي اولين تجربه حضور در دانشگاه داشتند و حضور خويش را از بهمن سال ۱۳۹۷ آغاز نموده بودند.

لازم به ذكر است كه به مناسبت اعياد شعبانيه مسئول محترم نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه حجه الاسلام و المسلمين فضلعلي در سراي دانشجويي حضور داشتند. هم چنين آقاي دكتر احمدي معاون محترم فرهنگي و اجتماعي  نيز در اين روز حاضر بودند و از دانشجويان براي شركت در انتخابات كانون هاي فرهنگي و هنري و انجمن هاي علمي دانشجويي -كه در ارديبهشت ماه برگزار مي گردد- دعوت به عمل آوردند.

در پايان مراسم و در فضاي صميمي مسئولين دانشگاه با دانشجويان عكس يادگاري گرفتند.

img_20190416_090033_052 img_20190416_090038_763 img_20190416_090041_594 img_20190416_090036_151