معاونت دانشجویی دومین بخش گزارش سومین روز بازدید دوره ای از سراهای دانشجویی را منتشر نمود:

بازدید شورای مدیران معاونت دانشجویی از سرای دانشجویی پسرانه اختیاریه

با هدف رسیدگی به وضعیت اقامتی دانشجویان در سراهای دانشجویی چهارمین بازدید دوره­ای در روز دوشنبه مورخ ۲۶ فروردین از سرای دانشجویی اختیاریه برگزار گردید.  در این بازدید که از ساعت ۲۰:۴۵ تا ۲۲:۴۵ انجام گرفت، دانشجویان در نمازخانه سرا حاضر شده بودند و درخواست ها و مشکلات و پیشنهادهای خویش را ارائه دادند. مهم ترین مطلبی که اشاره نمودند درخواست برقراری اینترنت بود که تاکنون بنا به مشکلات فنی هنوز در خوابگاه دایر نشده بود. هم چنین ترمیم اسفالت خوابگاه از دیگر درخواست های دانشجویان بود. در این بازدید و دیدار صمیمی معاون محترم دانشجویی آقای دکتر طهماسبی پور و مدیر محترم دانشجویی آقای ولیخانی و رئیس اداره خوابگاه ها آقای حاجی قاسمی به اتفاق سرپرست محترم خوابگاه آقای دکتر حسین نژاد حاضر بودند و با روی باز و گشاده درخواست های دانشجویان شنیدند. دانشجویانی که برای اولین تجربه حضور در دانشگاه داشتند و حضور خویش را از بهمن سال ۱۳۹۷ آغاز نموده بودند.

لازم به ذکر است که به مناسبت اعیاد شعبانیه مسئول محترم نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه حجه الاسلام و المسلمین فضلعلی در سرای دانشجویی حضور داشتند. هم چنین آقای دکتر احمدی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی  نیز در این روز حاضر بودند و از دانشجویان برای شرکت در انتخابات کانون های فرهنگی و هنری و انجمن های علمی دانشجویی -که در اردیبهشت ماه برگزار می گردد- دعوت به عمل آوردند.

در پایان مراسم و در فضای صمیمی مسئولین دانشگاه با دانشجویان عکس یادگاری گرفتند.

img_20190416_090033_052 img_20190416_090038_763 img_20190416_090041_594 img_20190416_090036_151