معاونت دانشجویی گزارش دهمین روز مراسم ساده افطاری را در سرای دانشجویی طرشت منتشر کرد

گزارش روز دهم مراسم افطاری در سرای دانشجویی طرشت

:به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی طرشت، این مراسم که در روز پنج شنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه برابر با دهم رمضان المبارک ۱۴۴۰ برگزار گردید، ابتدا با اقامه نماز مغرب و عشاء در محوطه سرا آغاز شد.

photo_2019-05-18_08-27-10

در همین حین که نماز مغرب و عشاء در حال برگزاری بود گروهی در دانشجویان مشغول آماده سازی سفره ساده افطاری بودند.

photo_2019-05-18_08-27-31 photo_2019-05-18_08-27-37 photo_2019-05-18_08-27-43

پس از اتمام همگی روزه خویش را باز نمودند.

photo_2019-05-18_08-27-46 photo_2019-05-18_08-27-54 photo_2019-05-18_08-27-59