معاونت دانشجویی گزارش دهمین روز مراسم افطاری در سرای دانشجویی اختیاریه را منتشر کرد

گزارش دهمین روز مراسم افطاری در سرای دانشجویی پسرانه اختیاریه

:به گزارش سرپرستی سرای دانشجویی اختیاریه مراسم افطاری ساده در روز پنج شنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت با اذان مغرب و عشاء و اقامه نماز در محل نمازخانه برگزار گردید.

photo_2019-05-18_08-28-59

قطعا برای این مراسم تمیهداتی لازم است که عکس های زیر نشان دهنده فعالیت های پشت صحنه این مراسم است.

photo_2019-05-18_08-28-52 photo_2019-05-18_08-29-06

بعد از پایان نماز مغرب و عشاء سفره افطاری پهن و همگان روزه خویش را باز نمودند.

photo_2019-05-18_08-28-23 photo_2019-05-18_08-28-56